چقدر گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد ایران شده است؟

واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است، سهم آنها از ارزش کل واردات گوشی، بیش از ۳۲ درصد و از نظر تعداد تنها ۶.۲ درصد است.

گزارشی که فرود عسگری- معاون امور گمرکی گمرک ایران- به ایسنا اعلام کرده است نشان می دهد که در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که تعداد آن بیش از ۱۷.۷ میلیون دستگاه به وزن بالغ بر ۶.۸ هزار تن بوده است.

همچنین از ۴.۲ میلیارد دلار واردات صورت گرفته، بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد.

این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است.

اما در مورد گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار، ۱۶.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۸ درصد واردات صورت گرفته که سهم آن از ارز صرف شده برای واردات گوشی ۶۷.۸ درصد و از نظر تعداد ۹۳.۷ درصد بوده است.

واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار در دو سال اخیر با بحث هایی حتی تا ممنوعیت واردات همراه بوده است ولی از سال گذشته عوارض واردات این گوشی‌ها بالا رفته و حقوق گمرکی آن به ۱۲ درصد رسید که برای امسال نیز اعمال شده است.

اخیر نیز جریان تهاتر ارز خشکبار برای واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در دستور کار قرار گرفته که خود حواشی به همراه داشته است.

https://www.isna.ir/news/1401013018245/%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

دیدگاهتان را بنویسید